วันพุธที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2552

กิจกรรมเล่นที่ส่งเสริมให้เด็กได้สำรวจ

กิจกรรมที่ควรส่งเสริมให้เด็กได้สำรวจ  ได้แก่

       * การประกอบภาพตัดต่อ
       * ปั้น
       * การนำชิ้นส่วนมารวมกัน
       * การระบายสีด้วยเทียน
       * การโรย
       * การร้อยเชือก
       * การประกอบชิ้นส่วน
       * การบีบ
       * การระบายสีด้วยนิ้วมือ
       * การร้อย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น