วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2552

กิจกรรมต่อเนื่องจากการเล่านิทาน

       กิจกรรมต่อจากการเล่านิทานสำหรับเด็กปฐมวัย  มีดังนี้

1. การแสดงละคร
            ให้เด็กแสดงบทบาทสมมุติตามเรื่องราวของนิทานที่ได้ฟังมาแล้ว
            ให้เด็กแสดงบทบาทสมมุติเหตุการณ์ตอนใดตอนหนึ่งในนิทาน
            ให้เด็กแสดงใบ้ฉากสั้นๆ
            ให้เด็กแสดงละครพูด

2.กิจกรรมภาษา
            ตั้งชื่อเรื่องนิทานที่ฟัง
            ร้องเพลงเกี่ยวกับตัวละคร
            ถาม-ตอบ-ทายปัญหาจากเรื่องที่ฟัง
            อภิปรายเกี่ยวกับบทบาทของตัวละครในนิทาน
            ให้เด็กแต่งนิทานต่อเนื่องจากเรื่องเดิมที่ฟัง
            การเขียนจดหมายถึงตัวละคร
3.กิจกรรมศิลปะ
            วาดภาพ  ระบายสี
            ต่อเติมภาพตัวละครให้สมบูรณ์
            ปั้น ฉีก  ปะตัว ละคร
            วาดภาพตอนที่ประทับใจที่สุด
            

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น