วันอังคารที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ข้อเสนอแนะ : การจัดกิจกรรมทางศิลปะ

ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมศิลปะ

       1. ชื่นชมในผลงานและความก้าวหน้าของเด็ก
       2. วางแผนและเตรียมกิจกรรมต่างๆ สำหรับเด็กๆไว้ให้พร้อม
       3. เน้นกระบวนการทำงานของเด็กมากกว่าคำนึงถึงผลงานที่เด็กทำ
       4. สนับสนุนการแสดงออกทางด้านความคิดสร้างสรรค์โดยหลีกเลี่ยวการลอกเลียนแบบ
       5. ให้เด็กมีอิสรภาพในความคิดมากกว่าวาดภาพ ระบายสีจากภาพในสมุด
       6. อธิบายให้ผู้ปกครองเข้าใจถึงจุดมุ่งหมายและ แนวทางในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะแก่เด็ก
       7. ให้ความรู้ในด้านศิลปะ เช่น เรื่องสี ขนาด และรูปร่างแก่เด็ก
       8. ให้คิดว่ากิจกรรมทางด้านศิลปะมีความสำคัญเช่นเดียวกันกับการจัดประสบการณ์ในการเขียนและการอ่าน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น