วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2553

อบรมพ่อแม่ผู้ปกครองกับครูชีวัน วิสาสะ

                   ครูชีวัน  วิสาสะ  ผู้มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับหนังสือเด็ก  ทั้งการแต่งหนังสือนิทาน การทำสื่อ
ประกอบการเล่านิทาน  ได้มาอบรมพ่อแม่ ผู้ปกครองของเด็กปฐมวัยในเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 และเขต 2 จำนวน 200 คน  ณ  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี   เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน  2553 ครูชีวันได้นำเสนอกิจกรรมที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก  เสนอแนะการทำสื่อประกอบการเล่านิทานอย่างง่ายๆ  แต่มีคุณค่าและมีประโยชน์   โดยทีมงานนิตยสาร   Mother & Care ได้เตรียมอุปกรณ์   มาให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนได้ร่วมทำสื่อ    เช่น  หนังสือนิทานเล่าเรื่อง  ตา ยายปลูกถั่ว ปลูกงาให้หลานเฝ้าซึ่งเป็นเรื่องแต่ดั้งเดิมแต่ยังมีคุณค่าอยู่     การสาธิตการพับอุปกรณ์ ตัวละคร  สัตว์  ในนิทาน  ที่เล่าให้เด็กฟัง    กิจกรรมต่างๆ ทำให้พ่อ  แม่  ผู้ปกครองประทับใจ   ได้เกิดความตระหนักในการร่วมมือกันส่งเสริมการรักการอ่านโดยการเล่านิทานให้กับเด็กปฐมวัยได้ฟังตั้งแต่ยังเล็กอยู่     การอบรมดังกล่าวถือว่ามีประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง  ควรที่จะให้ผู้ที่พ่อ แม่  ผู้ปกครองทุกคนได้ตระหนัก และนำไปปฏิบัติกับลูกหลานของเราให้ได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น