วันพุธที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2553

การเปิดศูนย์อาเซียนศึกษาที่โรงเรียนสวนผึ้งวิทยาและโรงเรียนบ้านตะโกล่าง

                        สพท.รบ. 1  มีพิธีเปิดศูนย์อาเซียนศึกษาที่โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา    และโรงเรียน
บ้านตะโกล่างอย่างเป็นทางการแล้ว   ที่โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา เปิดเมื่อวันที่  6 สิงหาคม  2553
โรงเรียนบ้านตะโกล่างเปิดเมื่อวันที่   11  สิงหาคม  2553  ศูนย์อาเซียนศึกษา คือศูนย์ที่จัดตั้งขึ้นในโรงเรียนที่เป็น SisterSchool   และโรงเรียน  Buffer School  สำหรับโรงเรียนทั้งสองเป็นโรงเรียน 
ประเภทBufferSchool
 ตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ จัดกิจกรรมสร้างความตระหนักเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน  สำหรับครูและ
นักเรียน รวมถึงชุมชนที่รายรอบโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา  และโรงเรียนบ้านตะโกล่าง  และโรงเรียนเครือข่ายของทั้งสองโรงเรียน  ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนและพัฒนาเยาวชนไทยให้มีสมรรถนะที่สำคัญสำหรับการดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน นอกเหนือจากโรงเรียนเครือข่ายแล้วศูนย์อาเซียนศึกษาของทั้งสองโรงเรียน   ก็พร้อมที่จะให้บริการแก่โรงเรียนอื่นๆ  ที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องอาเซียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น