วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ครูทุกคนมีข้อมูลต่างๆของนักเรียนทุกคนที่จะใช้ในการวางแผนจัดการในชั้นเรียนของตนเองได้ถูกต้อง

ผู้ปกครองนักเรียนมีความเชื่อมั่นต่อคุณภาพในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเพิ่มขึ้น
 

 โรงเรียนมีข้อมูลนักเรียนในการวางแผนพัฒนาและแก้ไขปัญหาได้ตรงประเด็น

 โรงเรียนมีข้อมูลที่จะนำเสนอให้หน่วยงานอื่นได้นำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต ของคนในชุมชนให้ดีขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น