วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

การสอนหลักสูตรการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย วิธีเรียนทางไกล

        สถาบัน กศน.ภาคกลาง  ได้เชิญศึกษานิเทศก์ของสพท.รบ 1 คือนางสาวดารารัตน์ อุทัยพยัคฆ์
และครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรี คือนางสาวอุทัย  ธารมรรค ไปเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษา
หลักสูตรการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย  วิธีเรียนทางไกล   รุ่นที่ 1/2553 จำนวน  14 คน    ลักษณะของการ
อบรมเป็นการสัมมนาวิชาชีพฯ และปัจฉิมนิเทศนักศึกษาทางไกล ก่อนจบหลักสูตร  จัดในช่วงของภาคฤดูร้อน   เป็นหลักสูตรที่มีความสำคัญ  สำหรับให้ความรู้กับบุคคลทั่วไปที่ต้องการมีความรู้เกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็ก  การเรียนสามารถเรียนรู้ได้เองที่บ้าน  ค่าใช้จ่ายไม่แพง  ไม่ต้องเสียเวลามาเรียน
ก่อนจบมีการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้   ประสบการณ์ และได้ฝึกปฏิบ้ติกิจกรรมการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
จากการไปครั้งนั้นได้แลกเปลี่ยนความรู้กับ บุคลากรหลายสาขาที่มีความสนใจเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดู
เด็ก นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ผู้เข้ารับการสัมมนา   แต่ยังมีข้อจำกัดคือยังมีคนอีกจำนวนมากที่ยังไม่รู้เกี่ยวกับหลักสูตรดังกล่าว    ซึ่งทางสถาบันจะได้ทำการประชาสัมพันธ์ให้มากยิ่งขึ้นต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น